CASA LEGEND เกษตร-นวมินทร์

เป็นบ้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง ถึงขนาดใหญ่ มองหาบ้านในย่านนี้ เน้นพื้นที่ใช้สอยภายใน และ Privacy ต้องการบ้านที่มี Facility ส่วนกลาง และเป็นโครงการที่เป็นที่รู้จัก มีงบประมาณในระดับ 10-30 ล้านบาท ไม่รวมงบตกแต่ง หรือมีกำลังผ่อนต่อเดือนประมาณ 65,000 – 200,000 บาท

Read More →