ประธานาธิบดีอัฟกันได้อนุมัติการปล่อยตัวนักโทษตอลิบาน

ประธานาธิบดีอัฟกันได้อนุมัติการปล่อยตัวนักโทษตอลิบาน 1,500 คนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเพื่อรักษาความสงบสุขกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ พระราชกฤษฎีกาประธานาธิบดีกำหนดให้นักโทษทุกคนต้องรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะไม่กลับไปที่สนามรบในการแลกเปลี่ยนกลุ่มตอลิบานได้ตกลงส่งกองกำลังทหารกว่า 1,000 นาย

มันเกิดขึ้นเมื่อสหรัฐฯเริ่มถอนกองกำลังออกจากประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เชื่อมโยงกับกลุ่มตอลิบานก่อนหน้านี้ตามพระราชกฤษฎีกาที่ลงนามโดยประธานาธิบดี Ghani นักโทษทั้งหมด 1,500 คนจะถูกปล่อยตัวภายใน 15 วัน โดยมีนักโทษ 100 คนเดินออกจากคุกอัฟกันทุกวันการพูดคุยระหว่างรัฐบาลอัฟกานิสถานและกลุ่มตอลิบานจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการปล่อยตัว หากการเจรจาคืบหน้ารัฐบาลได้ให้คำมั่นที่จะปล่อยตัวนักโทษตอลิบานอีก 500 คนทุก ๆ สองสัปดาห์จนกว่าจะมีการปล่อยตัวนักโทษ 5,000 คน