กัมพูชาเยียวยา 2.3 ล้านคนจนจากวิกฤตโควิด-19

กัมพูชาเปิดตัวโครงการแจกเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวยากจนและเปราะบางจำนวน 562,686 ครัวเรือน ซึ่งมีสมาชิกเกือบ 2.3 ล้านคน ประมาณคนละ 120-920 บาทต่อเดือน นาน 5 เดือน เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลจะลงทุนเงินราว 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน เพื่อสนับสนุนครอบครัวดังกล่าว

เริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปโครงการนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกด้านสภาพความเป็นอยู่ของประชนยากจนและเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยโครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสังคมในช่วงเวลาวิกฤต ไม่ใช่โครงการถาวร รัฐบาลจะมอบเงินสดรายเดือนผ่านทางโครงการเป็นเวลา 5 เดือน พร้อมเสริมว่าครอบครัวยากจนและเปราะบางทั้งหลายจะได้รับเงินไม่เท่ากัน เนื่องจากราคาอาหารในเขตเมืองและชนบทนั้นแตกต่างกัน